fbpx

Terms and Conditions

ERASMUSLIFEBUDAPEST.COM

Általános Szerződési feltételek

 1. Általános rész

 

Az Erasmus Life Budapest webáruház böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta az erasmuslifebudapest.com webáruház használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért.

Jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) határozzák meg a Szolgáltató által az Ügyfelek részére eladásra felkínált Belépőjegyek megvásárlásának feltételeit, valamint a Szolgáltató és az Ügyfél között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, valamint az Ügyfélre terjed ki. Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a Rendezvényszervezőre és a fizetést bonyolító pénzintézetre. Az ÁSZF határozatlan időre szól. Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy jelen ÁSZF tartalmát egyoldalúan módosítsa és a Szolgáltatás használata tekintetében új vagy további feltételeket állapítson meg. Az ÁSZF módosítása esetén a Szolgáltató az Ügyfelet a módosítás hatálybalépését megelőzően oly módon értesíti, hogy a változásokat legalább a változás hatályba lépését megelőzően 15 (tizenöt) nappal közzéteszi az Internetes Honlapján és/vagy e-mailt küld Ügyfélnek az általa megadott mindenkori hatályos email címére.

A Szolgáltató nem köteles a fenti 15 (tizenöt) napos határidőt az ÁSZF azon módosításaira alkalmazni, amikor az ÁSZF módosítása valamely, a Szolgáltató adataiban bekövetkezett változás, a Szolgáltatás új honlapokra való kiterjesztése, új szolgáltatás vagy fizetési mód, megoldás bevezetése, valamint jogszabályi rendelkezés vagy annak változása miatt válik szükségessé, illetve ha a módosítás a már nyújtott vagy Ügyfél által igénybevett szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket nem érinti.

 1. A Szolgáltató adatai:

Cégnév: Trombitás Károly egyéni vállalkozó

 

Székhely: 1221 Budapest, Arany János utca 63/A

Adószám: 68643984-1-43

Nyilvántartási szám: 52040698

Kibocsájtó cégbíróság: Fővárosi Cégbíróság

Szerződés nyelve: Magyar

Elérhetőség:

Honlapjának címe: www.erasmuslifebudapest.com

Ügyfélszolgálat e-mail címe:

Panaszkezelés helye és elérhetőségei: 1221 Budapest, Arany János utca 63/A,

Tárhely szolgáltató neve: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. /tarhely.eu

Tárhely szolgáltató címe: 1538 Budapest, Pf.: 510.

Tárhely szolgáltató egyéb elérhetőségei: , +36 1 789 2 789

3,. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A webáruház rendezvényekre belépőjegyeket, biztosítást, valamint szállás, utazás és belépőjegyet tartalmazó kombinált csomag termékeket forgalmaz.
A   termékeknél megjelenített képek csak     illusztrációk,  a         valóságtól eltérhetnek. A   megjelenített termékek online                   www.erasmuslifebudapest.com webáruház szoftverén keresztül rendelhetők meg vagy személyesen megvásárolható az irodánkban. A vásárlás részleteit jelen Ászf elfogadásával egyidejűleg az Ügyfél elfogadja. Áraink nettó árak. Az Ügyfél által fizetendő összeg az alábbi tételekből tevődik össze: az adott Belépőjegy(ek)ért forint és/vagy euró pénznemben fizetendő ellenérték és a Belépőjegyenként forint és/vagy euró pénznemben fizetendő, jegyhez rendelt adminisztrációs díj (belépőjegy db / adminisztrációs díj) együttes összege.

Szolgáltató tájékoztatja Ügyfelet és Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Belépőjegy(ek) után minden esetben a feltüntetett áron felül Belépőjegyenként meghatározott mértékű adminisztrácós díj(ak) (belépőjegy db / adminisztrációs díj) kerül(nek) felszámításra, amelyet Ügyfélnek a megvásárolni kívánt valamennyi Belépőjegy vételárával együtt ki kell egyenlítenie. Az adminisztrációs díjat Szolgáltató az adott rendezvény vagy rendezvénysorozat adott rendezvényének elmaradása esetén sem téríti vissza az Ügyfél részére.

 1. A megrendelés folyamata

 

Az Ügyfél az erasmuslifebudapest.com weboldalon regisztráció nélkül böngészhet a webshopban kínált termékek között.
Az Ügyfél a kiválasztott termék felületén a kívánt darabszám megadása után az adott Esemény „Vásárlás” menüpontjára kattintva, a kosárba helyezve kezdeményezhet vásárlást.

A fizetési folyamat részeként az Ügyfél a BARION internetes fizetési felületére kerül átirányításra, ahol kezdeményezheti a termék(ek) vételárának kiegyenlítését a bankkártya adatainak megadásával illetve a tranzakció jóváhagyásával. A sikeres tranzakció után „Success Payment” felirat jelenik meg a képernyőn. 

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatás használata során valós, pontos, aktuális és teljes körű adatokat ad meg, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy azokat folyamatosan időszerű állapotban tartja, és szükség esetén frissíti, hogy azok mindig pontosak, valósak, aktuálisak és teljes körűek maradjanak.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Regisztrációt indokolt esetben visszautasítsa vagy

bármikor átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, így különösen

 1. a) valótlan vagy hiányos adatok megadása;
 2. b) a Szolgáltató, a Rendezvényszervező és/vagy más Ügyfelek személyes adataival, a Szolgáltatással, Internetes Honlap biztonságával vagy a Belépőjegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

A Szolgáltató minden vásárlásról számlát állít ki, a számla kiállításának időpontjában hatályos adatokkal és azokat székhelyén őrzi. Az Ügyfél által emailben az Ügyfélszolgálat részére megküldött kérésére, a kérés tejesítésének Ügyfélszolgálat általi emailben történt visszaigazolását követően az adott számlát Ügyfél személyesen, Szolgáltató Ügyfélszolgálatán, előre egyeztetett időpontban veheti át.

Jegyvásárlás előtt kérjük, tájékozódjon az adott rendezvény ÁSZF‐ jéről a Jegyinformáció menüpont alatt, melyet a jegyvásárlással automatikusan elfogad.

 1. Belépőjegy

A vásárlás akkor tekinthető véglegesítettnek, amikor a Belépőjegyét is tartalmazó visszaigazoló email az Ügyfél számára hozzáférhetővé válik. Az A/4 formátumú, egyedi kóddal ellátott Belépőjegye(i)t az Ügyfél köteles kinyomtatva az adott rendezvényre vagy rendezvénysorozat valamennyi rendezvényére magával vinni és az adott rendezvényre történő belépéskor felmutatni. Ennek elmulasztása esetén a Belépőjegy Birtokosától a belépés megtagadható.

Ügyfél tudatában van annak, hogy a Belépőjegy semmilyen más dokumentummal nem pótolható. Ügyfél tudomásul veszi, és egyetért azzal, hogy a Belépőjegyén található egyedi kódot az adott Rendezvényszervező az adott rendezvény vagy rendezvénysorozat valamennyi rendezvényének helyszínén elektronikusan ellenőrzi és az adott rendezvény vonatkozásában, a beengedést követően azonnal érvényteleníti.

A belépés feltétele a Belépőjegy érvényességének ellenőrzése. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg a Belépőjegyet vásárlóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

Ügyfél a Belépőjegy megvásárlásával kötelezi magát arra, hogy a Belépőjegyet kizárólag az adott rendezvényre vagy rendezvénysorozat rendezvényeire történő belépésre használja, azt lemásolni, leutánozni, reprodukálni, sokszorosítani nem próbálja, és tudomásul veszi, hogy a Belépőjegyek annak rendeltetésétől eltérő módon való felhasználása, másolása, utánzása, reprodukálása, sokszorosítása polgári jogi vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után.

6.Az elállás joga

Jelen ÁSZF elfogadásával az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog az előre meghatározott időpontban szállást nyújtó (hotelszoba foglalás), szállítási (repülőjegy‐ foglalás, gépjárműbérlés), étkeztetési (pizzarendelés) vagy szabadidős szolgáltatások (koncertjegy, belépőjegy megrendelés) igénybevételére irányuló online szerződéseknél.

 1. Reklamáció

Az Ügyfél tudomással bír arról és elfogadja, hogy bizonyos Belépőjegy a rendezvény területén belül is csak bizonyos területek látogatására, illetve csak meghatározott időtartam alatti ott tartózkodásra jogosítják fel.

A fellépő művész személyében, előadókban, résztvevőkben, előadásban, illetve a rendezvényben történt kisebb és/vagy indokolt változtatásra a Rendezvényszervező a jogot fenntartja, és az ilyen okból keletkező kártérítési felelősségét kizárja.

A rendezvény teljes vagy részbeni elmaradása/lemondása esetén a Rendezvényszervező a házirendje, illetve egyéb közleménye szerint jár el és az ezekben foglalt feltételek szerint váltja vissza a Belépőjegyet, téríti vissza a Belépőjegy vételárát. Ha a Rendezvényszervező fizetésképtelensége miatt törli a rendezvényt, úgy a vásárlónak az előadás dátumától számítva 30 napja van, hogy írásos formában visszafizetési igényét jelezze, mellékelve minden szükséges banki információt. Nem tudjuk figyelembe venni azokat a visszafizetési igényeket, amelyek a fent említett hatráridő után érkeznek be hozzánk. Szolgáltató a visszaváltásra vonatkozó megbízás hiányában a Belépőjegyek visszaváltására, a Belépőjegyek vételárának visszatérítésére nem kötelezhető.

A Szolgáltatás árán felül, amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani, sem a Rendezvényszervező, sem a visszaváltást végző személye nem kötelezhető semmilyen egyéb vélt vagy valós kár megtérítésére.

 1. Ügyfélszolgalat

Szolgáltató ügyfélszolgálata, mely munkanapokon valamint ünnep-és munkaszüneti napokon 12:00-18:00

óra között elérhető az        e-mail címen. Az e-mailben küldött levelekre 48 órán belül válaszolunk.

 1. A szerződés alakja és létrejöttének időpontja

Online módon kötött szerződés távollévők között kötött szerződés, amely nem minősül írásban megkötött szerződésnek. A szerződés nyelve magyar.

Az űrlap kitöltésével és az áruház részére megerősítést követő elektronikus úton történő megküldésével, annak áruház általi visszaigazolásával az Ön megrendelése igénybejelentésnek minősül. Az igénybejelentés megküldésével és annak áruház általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

 1. Felelősségkorlátozás

A webáruházon történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. A webáruházba küldött rendeléssel minden vevő kijelenti, hogy a jelen üzletszabályzatot megértette és elfogadja.

 1. Adatvédelem

Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.

Adatainak rendszerünkből történő törlését e- mail címen kérheti tőlünk.

Az erasmuslifebudapest.com oldalon feltüntetett rendezvényeken hang- és képfelvétel készül. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a Rendezvényszervezőkkel szemben.

A rendezvényekről kép- és hangfelvételt csak a szervezők írásos beleegyezésével lehet készíteni.

A rendezvények területén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi, vagy reklámtevékenységet folytatni!

A rendezvényeken 18 éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a rendezvényszervezők nem szolgálnak ki!

Felhívjuk figyelmedet, hogy kábítószer fogyasztása ‐ a hatályos törvények szerint ‐ a rendezvényeken büntetőjogi felelősséget von maga után!

 1. Egyéb Kitételek

Amennyiben a különböző forrásból származó információk egymásnak ellentmondóak, az irányadó szabályozás meghatározásában a következő sorrendben kell eljárni:

Elsődlegesen:  A Rendezvényszervező által meghirdetett közlemény(ek),

Másodlagosan:   A Rendezvény hivatalos házirendje

Harmadlagosan:         A belépőjegyeken megtalálható információk

Negyedlegesen: ÁSZF

Harmadik felek közreműködése:

Jelen ÁSZF alapján létrejövő jogviszonyok kizárólag a Szolgáltató által biztosított jegyértékesítő rendszeren belüli tevékenységekre érvényesek, minden további, a vásárlással érintett esetben létrejövő jogviszonyra az abban közreműködő partnereink Általános Szerződési feltételei irányadóak:

https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/Barion-AltalanosSzerzodesiFeltetelek-20161003.pdf

 

 1. Egyéb jogszabályok

 

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, illetve rendeletek eléréséhez kérjük látogasson el az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület vagy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjára.

X